Synagoga Slovaca Database
 Michalovce 
Kód: C1K0503 
Pamiatka: Cintorín 
Lokalita: mestská ?as? Strá?any , Michalovce 
Okres: Michalovce 
Súčasné použitie: cintorín 
Vznik:  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Info pre návštevníkov:
Lokalita Biela Hora (pri starej ceste na Zemplínsku Šíravu)
Starší cintorín ortodoxnej židovskej komunity v Michalovciach sa nachádza na zalesnenej ploche v mestskej ?asti Strá?any. Miestna židovská komunita tu pochovávala svojich ?lenov od konca 18. storo?ia. Do novooploteného areálu cintorína bolo zahrnutých 51 stojacich a 27 pová?aných náhrobných kame?ov. Mimo ohradenej plochy sa nachádza ?alších približne 12 poškodených náhrobníkov, ktoré nesú stopy vandalizmu. Nápisy sú len v hebrejskom jazyku, pri?om vä?šina náhrobníkov pochádza z konca 19. a za?iatku 20. storo?ia, kedy komunita zaznamenala popula?ný vzostup. Náhrobníky sú zdobené štylizovanými rastlinnými a geometrickými ornamentmi. Spomedzi tradi?ných symbolov prevláda hviezda Dávida, ale objavujú sa aj žehnajúce ruky Kohenov, džbán Levitov, menora, levy, ?i smutná v?ba. V minulosti boli rekonštruk?né práce iniciované miestnou židovskou komunitou. Tá však v roku 2008 zanikla.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA