Synagoga Slovaca Database
 Komárno 
Kód: B1N0407 
Pamiatka: Menház  
Lokalita: Eötvösa  15, Komárno 
Okres: Komárno 
Súčasné použitie: Komunitné centrum ŽNO 
Vznik: 1896 
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Pôvodný dom pre seniorov židovskej obce, ktorý bol postavený v roku 1896, dnes na?alej slúži miestnej židovskej obci ako komunitné centrum. Vstup do jednotraktového komplexu s tehlovou fasádou je na nároží. V severnej ?asti zadného traktu objektu sa nachádza modliteb?a tektonicky zdôraznená vysokou štítovou strechou a zárove? rozetovým oknom a vstupným portálom.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA