Synagoga Slovaca Database
 Košice 
Kód: B1K0108 
Pamiatka: Neologická škola 
Lokalita: Tajovského  15, Košice 
Okres: Košice 
Súčasné použitie: Ekonimická univerzita 
Vznik: 1927 
Architekt: Lajos Kozma 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Budovu školy s neobarokoou ornamentikou typickou pre dvadsiate roky 20.storo?ia projektoval prominentný budapeštiansky architekt Lajos Kozma. Škola bola vybudovaná pararelne s neologickou synagógou, s ktorou tvoria jeden celok.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA