Synagoga Slovaca Database
 Bratislava 
Kód: C1A0116 
Pamiatka: Neologický cintorín 
Lokalita: Žižkova , Bratislava 
Okres: Bratislava 
Súčasné použitie: cintorín 
Vznik: 1873 
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Neologický cintorín sa nachádza asi 300m od ortodoxného cintorína smerom na Karlovu Ves. Cintorín bol založený v roku 1873. V stúpajúcom teréne sú zmiešane pochovávaní muži a ženy. Medzi významné osobnosti pochované na tomto cintoríne patria napríklad architekti Eugen Bárkány (1885-1967) a Artur Szalatnai-Slatinský (1891-1962), maliar Imrich Weiner-Krá? (1901-1978), dramatik a režisér Leopold Lahola (1918-1968). Náhrobné kamene sú bohato dekorované. Na tvarovo jednoduchších náhrobníkoch nachádzame secesné a klasicistické reliéfne dekorácie, ale objavujú sa aj monumentálnejšie náhrobky ohradené kovaným dekoratívnym zábradlím, ?i náhrobníky v tvare torza st?pa ozdobeného drapériou. Z materiálov sa využíval hlavne mramor, žula a staršie náhrobníky boli prevažne z pieskovca. Medzi symbolmi sú ?astými džbány, žehnajúce roky a hviezda Dávida. Cintorín je pravidelne udržiavaný a pochováva sa na ?om dodnes. Najmladšie hroby sa nachádzajú v prednej ?asti hne? pri vstupnej bráne. Sú?as?ou areálu je aj pamätník obetiam holokaustu.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA