Synagoga Slovaca Database
 Krupina 
Kód: 1B0602 
Pamiatka: Pamätná tabu?a Juraja Špitzera 
Lokalita: Kuzmányho , Krupina 
Okres: Krupina 
Súčasné použitie: pamätná tabu?a 
Vznik: 15.8.1997 
Architekt: ?udmila Cvengrošová 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Pamätná tabu?a venovaná pamiatke Juraja Špitzera (1919-1995), šéfredaktora Kultúrneho života, literárneho kritika spisovate?a a scenáristu, sa nachádza na jeho rodnom dome. Na jej realizácii sa podie?alo mesto Krupina a Národné literárne centrum.
 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA