Synagoga Slovaca Database
 Nové Zámky 
Kód: 1N0703 
Pamiatka: Pamätná plaketa Rudolfa Fleischera 
Lokalita: ?eská bašta  5, Nové Zámky 
Okres: Nové Zámky 
Súčasné použitie: pamätná plaketa 
Vznik:  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Pamätná tabu?a nachádzajúca sa v interiéry synagógy je venovaná pamiatke Reuven Ben Yakov Cvi Rudolfa Fleischra (1891-1976), ktorý nesie ve?kú zásluhu na znovuoživení miestnej židovskej obce po holokauste.
 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA