Synagoga Slovaca Database
 Brezno 
Kód: C1B0302 
Pamiatka: Cintorín 
Lokalita:  , Brezno 
Okres: Brezno 
Súčasné použitie: cintorín 
Vznik:  
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Židovský cintorín sa nachádza východne od mesta v mestskej ?asti Dúbravka, v severnej ?asti starého mestského cintorína na vyvýšenej terase. Cintorín s rozmermi 13 x 200 m je ohrani?ený nízkym kamenným múrom. Je tam asi 100 hrobov s náhrobníkmi pochádzajúcimi z 2/2 19. storo?ia až do 2.svetovej vojny. Muži a ženy boli pochovávaní miešane. Nápisy na náhrobníkoch sú prevažne dvojjazy?né: hebrejsko-ma?arské, nemecké a slovenské. Materiálom je ?ierne švédska žula a sivý mramor, ?asto z dvoch známych kamenárskych dielní Horn a Apfel z Banskej Bystrice. Cintorín udržiava mesto. Na vstupne bráne vedúcej do cintorína bola umiestnená pamätná tabu?a obetiam Holokaustu. [JŠ]
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA