Synagoga Slovaca Database
 Bratislava 
Kód: C0A0107 
Pamiatka: Cintorín 
Lokalita: Balkánska, facing/oproti  37, Bratislava 
Okres: Bratislava-Rusovce 
Súčasné použitie: park 
Vznik: 1980te roky 
Architekt: neznámy 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu:  
Info pre návštevníkov:
ved?a kostola sv. Víta, za autobusovou zastávkou MHD
Na kraji zámockého parku v Rusovciach pri Bratislave stojí nevyužívaný románsky kostolík sv. Víta, ktorý sa priebežne opravuje. Za objektom kostola je rozmiestnená skupina židovských náhrobných kame?ov, ktoré tu v osemdesiatych rokoch 20. storo?ia osadil miestny nadšenec. Zachránil ich pred zni?ením po?as likvidácie židovského cintorína úradmi a pripomínajú židovských obyvate?ov obce Rusovce.
 Obrázky


 Späť na výsledky vyhľadávania
©2006 SYNAGOGA SLOVACA