Trenčín – synagóga

Niekdajšie župné mesto Trenčín malo významnú židovskú komunitu, ktorú založili prisťahovalci z Moravy. Objekty komunity zriadili na predmestí za hradbami. Dnes však už úplne splynuli s niekdajším mestečkom. Židovská obec od roku 1727 vzrástla z 81 príslušníkov na 989 v roku 1860, kedy židia tvorili približne štvrtinu trenčianskeho obyvateľstva. Po budapeštianskom kongrese v rokoch 1868-1869, ktorý priniesol rozdelenie uhorského židovstva na viacero prúdov, sa trenčianski židia rozhodli pre status quo ante smerovanie. V roku 1940 žilo v meste 1619 židovských obyvateľov, ale iba 326 prežilo holokaust. Malá komunita má dnes asi tucet členov. Udržiava  tiež cintorín na Partizánskej ulici.

Synagóga

Synagóga bola postavená v roku 1913 podľa plánov architekta Richarda Scheibnera z Berlína. Pozoruhodná budova je príkladom raných modernistických trendov, ktoré smerovali k redukcii dekorácie pri zachovaní monumentálnych klasických foriem, je zmesou byzantských a secesných štýlov s modernou železobetónovou kupolovou konštrukciou. Ako dokladajú historické pohľadnice, hlavná modlitebná sieň bola kedysi bohato dekorovaná. Dodnes je viditeľných niekoľko detailov vrátane vitrážových okien, modrej maľovky na kupole a zachoval sa aj historický luster v jej strede.

V zadnej časti synagógy sa nachádza malá modlitebňa s pôvodným zariadením a pamätnou tabuľou so zoznamom obetí holokaustu z Trenčína a okolia. Slúži ako miesto občasných zhromaždení malej židovskej komunity.


Lokalita: Hviezdová 3, Trenčín
Súčasné využitie: tourism, culture and education
Otváracie hodiny: podľa ohlásenia
Vstupné: dobrovoľné
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: nie

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Herbaria s.r.o., Hviezdová 1, 911 00 Trenčín
Zodpovedná osoba: PhDr. Oľga Hodálová
Telefón: (032) 7440 769, (032) 7442 481
E-mail: herbaria@psg.sk
Web: www.herbaria.sk