Košice – areál židovskej náboženskej obce

Pred holokaustom boli Košice mestom s jednou z najväčších a najprominentnejších židovských komunít na území dnešného Slovenska. V roku 1930 tu žilo 11 500 židov, ktorí tvorili 16,4% celkovej populácie mesta Košice. Židia sa v meste mohli usadiť až po roku 1840, rovnako ako v iných slobodných kráľovských mestách. Vedľa seba existovali ortodoxná a neologická komunita, skupina veriacich smeru status quo ante fungovala v rámci neologickej kongregácie. Chasidi boli združení v spolku Sefarad a mali k dispozícii vlastnú chasidskú synagógu. Tento rôznorodý a činorodý židovský svet bol zničený v priebehu necelého mesiaca. Od 16.mája do 5.júna 1944 boli skoro všetci židia deportovaní do koncentračného tábora Auschwitz. V súčasnosti má židovská komunita iba približne 280 členov, no napriek tomu je to druhá najväčšia židovská komunita na Slovensku. V Košiciach sa nachádza viacero významných lokalít súvisiacich so židovskou kultúrou, napríklad rozsiahly cintorín, ktorý aj dnes slúži svojmu pôvodnému účelu. Zachovali sa aj štyri z pôvodných piatich synagóg, ktoré v meste fungovali. Dve z nich sa používajú na iné účely, veľká neologická synagóga bola po vojne upravená na koncertnú sieň (hviezda Dávida, ktorá kedysi zdobila kupolu je dnes súčasťou pamätníka holokaustu na miestnom cintoríne) a chasidská modlitebňa bola adaptovaná na technické laboratórium. Ortodoxná synagóga vybudovaná v tridsiatych rokoch 20. storočia na Puškinovej ulici bola nedávno z iniciatívy miestnej židovskej komunity podrobená detailnej obnove. Najvýznamnejšou pamiatkou je areál židovskej ortodoxnej obce, ktorý aj dnes čiastočne slúži potrebám miestnej komunity. Areál sa nachádza v historickom jadre Košíc v časti mesta, ktorá sa vznikla v polovici 19. storočia na mieste bývalých mestských hradieb. Nedávne archeologické vykopávky odhalili v areáli pozostatky múrov mestskej fortifikácie.

Areál židovskej ortodoxnej obce pozostáva z rituálneho kúpeľa (mikve) z polovice 19. storočia, kancelárií komunity, rabinátu, kóšernej reštaurácie a menšej modlitebne slúžiacej pre každodenné bohoslužby. V strede areálu sa nachádza budova ortodoxnej synagógy, ktorá po desaťročiach používania ako depozitár  kníh dnes stojí opustená a zdevastovaná. Synagóga bola postavená podľa plánov miestneho staviteľa Jánosa Baloga v roku 1899. Rundbogenstilová stavba je orientovaná západnou fasádou do ulice, ktorá kedysi tvorila hradobnú líniu mesta.

Interiér synagógy s bohatou nástennou maľbou v maurskom štýle je dnes prázdny. Z pôvodného vybavenia sa zachovali ženská galéria na liatinových stĺpoch, svätostánok a niektoré ďalšie prvky mobiliáru. Synagóga je v súčasnosti v štádiu generálnej rekonštrukcie. Pripravuje sa v nej Pamätná expozícia židovských komunít východného Slovenska, ktorá by mala byť verejnosti sprístupnená v roku 2013, kedy budú Košice Európskym hlavným mestom kultúry.

Lokalita: Krmanova 4, Košice
Súčasné využitie: náboženské, v procese pamiatkovej obnovy
Otváracie hodiny: synagóga je otvorená len pri špeciálnych príležitostiach
Vstupné: nie
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: nie

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: Židovská náboženská obec Košice, Krmanova 4, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba: Eva Kočišová
Telefón: (055) 6259 059
Fax: (055) 6221 272
E-mail: kancelaria@kehilakosice.sk
Web: www.kehilakosice.sk