Šamorín – synagóga

Židia sa nesmeli usadiť v meste Šamorín, preto sa usídlili v blízkom Mliečne, odkiaľ dochádzali za obchodom do Šamorína. V šesťdesiatych rokoch 19. storočia založili organizovanú židovskú obec aj v Šamoríne a postupne sa tam väčšina židov z Mliečna presťahovala. V roku 1912 si komunita postavila novú synagógu vo východnej časti mesta. Prosperujúca židovská obec s 318 členmi bola zničená počas holokaustu a dnes v Šamoríne nežijú žiadni židovskí obyvatelia.

Synagóga sa zachovala vo svojom pôvodnom architektonickom prostredí spolu s bývalou židovskou školou a inými objektmi zaniknutej židovskej obce. V blízkosti sa nachádza aj židovský cintorín. Synagóga sa dvakrát vyhla zničeniu. Nemecká armáda, ktorá ju používala ako muničný sklad, ju pôvodne plánovala pred ústupom v roku 1945 vyhodiť do povetria. Synagóga stála opustená v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, kedy ju druhýkrát zachránili pred demoláciou manželia Csaba a Suzanne Kissovci a začali s jej obnovou. Založili v nej progresívne centrum súčasného umenia, ktoré vďaka rôznym hudobným, literárnym  a výtvarným podujatiam slúži ako centrum pre medzinárodný multikultúrny dialóg. V roku 2000 navštívila synagógu Jeho Svätosť tibetský dalajláma.

Lokalita: Šamorín, Mliečňanská 6
Súčasné využitie: kultúra, vzdelávanie, turizmus
Otváracie hodiny: streda – nedeľa od 14:00 – 18:00 h., Skupinové aj individuálne návštevy si môžu prehliadku.
Vstupné: nie
Označenie tabuľou kultúrnej cesty: áno

KONTAKTNÉ ÚDAJE
Poštová adresa: At Home Gallery, Mliečňanská 6, 93 101 Šamorín
Zodpovedná osoba: Csaba Kiss
Phone: 0903-255 681, (031) 562 7999
E-mail: athome@stonline.sk
Web: www.athomegallery.org